Adults

Written by Super User on 22 Junio 2021. Posted in Logopèdia

Avaluació, diagnòstic i tractament:

Alteracions de la veu ( Disfonies orgàniques i disfonies funcionals)

Alteracions de la parla ( dislàlies, retard de parla i disfèmia)

Deglució Atípica, respirador bucal, disfagia

Alteracions del llenguatge oral ( retards en l’adquisició del llenguatge, disfàsia, afàsia, transtorn específic del llenguatge T.E.L)

Alteracions del llenguatge escrit (dislexia, disgrafia i disortografia)

 
DIFERENTS TRASTORNS COGNITIUS:

La logopèdia en l'àrea dels trastorns cognitius (llenguatge, memòria, atenció, funcions executives, raonament, càlcul, etc.) implica un ventall ampli d'atenció a persones amb malalties o lesions neurològiques de causa diversa (AVC, traumatismes, malalties degeneratives, seqüeles neuroquirúrgiques, etc.).

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Per aquelles persones amb funcions cognitives alterades.

DISFÈMIA

Es presenta en adults que manifesten dificultats en el ritme i melodia de la parla.

VEU

per aquelles persones que pateixen desconfort vocal, tinguin alterats o no alguns dels paràmetres acústics de la veu (timbre, to i intensitat). Aprenentatge de la veu esofàgica: per aquelles persones a qui s'ha realitzat una escissió total o parcial de laringe i s'ha de buscar i incorporar una nova veu.

ALTRES SERVEIS PER A L'ADULT

Logopèdia Banyoles ofereix també altres serveis per als adults:

Estimulació cognitiva (grups de 5-10 persones)
Sessions de tècnica vocal (individual o grups)

Imprimir