ew

IJSALUT Centre Salut Integral

Ronda Monestir Nº 90 Banyoles

972 57 35 33    [email protected]

Objectius

 

TERÀPIES

 

Els terapeutes de IJ SALUT tenen un posicionament humanista, proper, d'igual a igual, i considera que la persona disposa del potencial per assolir allò que vol, només necessita que l'acompanyin en el procés i se li facilitin eines per trobar el camí.

 

S'utilitzen tècniques de coach per treballar la psique humana, promovent el benestar personal per poder tenir una bona qualitat de vida. 

 

A més, el terapeuta, ofereix, si cal, altres alternatives naturals com la fitoteràpia, les Flors de Bach, l'auriculoteràpia o sessions específiques de tapping. 

 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROCÉS?

 

En primer lloc, es realitza una avaluació personal enfocada en els problemes i/o preocupacions que l'han portat a consulta.

 

En segon lloc, es plantegen, conjuntament amb el pacient, els objectius a assolir que resoldran total o parcialment la problemàtica.

 

En tercer lloc, es planifica i porta a terme la teràpia utilitzant diferents suports professionals, des d'una perspectiva integral de la persona.  Treballar des d'aquest enfocament implica donar importància a les nostres emocions, els nostres pensaments i el nostre comportament per poder modificar allò intern que ens perjudica o que ens suposa un problema.

 

Per últim, un cop assolits els objectius, finalitza el programa i es fa un seguiment del cas.

 

EN QUÈ EM POT AJUDAR?

 

- Per un creixement personal.

 

- Suport i ajuda per modificar tot allò que ens preocupa i afecta.

 

-  Oferir acompanyament en procesos d'adaptació personal.

 

- En estar relaxat i trobar l'equilibri amb el teu entorn. 

 

SUPORT I AJUDA?

 

Augmentar l'autoestima, millorar l'estat d'ànim, ajudar-te en la presa de decisions, adquirir habilitats per obtenir un suport en la resolució de tot tipus de conflictes: educatius, relacionals, laborals, parella.

 

TRACTAMENTS:

 

FLORS DE BACH

 

Les Flors de Bach són essències florals o remeis vibracionals que es presenten en forma de tintures líquides i la seva funció és la de restablir l'equilibri emocional. NO són medicaments, no tenen olor ni sabor a la flor. Edward Bach era un metge anglès, bacteriòleg i creador de 38 elixirs per provocar efectes diferents.

 

El terapeuta realitza la fórmula personalitzada després d'una entrevista i una observació acurada, en molts casos utilitza també un qüestionari establert de Flors de Bach.

 

Les Flors de Bach es poden administrar a qualsevol edat i són compatibles amb qualsevol tipus de tractament i no produeixen cap efecte secundari. Pots demanar una consulta específica per trobar el teu remei a l'estat actual!

 

TAPPING

 

El Tapping és una tècnica desenvolupada pel Dr. Roger Callaham a Estats Units a partir d'experiències amb els seus pacients.

 

Des del punt de vista del Tapping qualsevol problema és entès com un bloqueig energètic. És una tècnica senzilla, fàcil d'aplicar, on es busca el desequilibri energètic per posteriorment aconseguir que l'energia flueixi per tot el cos.

 

Amb el Tapping es pot treballar qualsevol problema i/o preocupació, però es farà sempre una avaluació inicial on el terapeuta valorarà la idoneïtat de la tècnica.

 

OBJECTIUS

 

En que consisteixen les nostres teràpies ?

 

Es descriu com una teràpia  on es tracta al pacient com un tot, tenint en compte la persona des de  les diferents dimensions: física, energètica i orgànica. És una teràpia combinada amb tècniques Naturals, segons convingui,  la relaxació, les Flors de Bach, la Fitoteràpia, l'auriculoteràpia i el tapping 

 

Quins objectius tenim?

 

- Crèixer personalment

 

- Millorar en el benestar i la qualitat de vida de les persones.

 

- Trobar sortides a diferents problemes i conflictes.

 

- Rebre suport en la resolució de conflictes d'índole diversa

 

Quins serveis oferim?

 

Els serveis que oferim són opcions a totes aquelles persones que busquin ajuda i suport a diferents tipus de problemes que afecten en el seu benestar. Baixa autoestima, estrés, l'educació dels fills, dificultats de relació amb els altres, .. són alguns dels casos més habituals que tractem. Oferim suport i tractament holístic a diferents tipus de problemes mitjançant la nostra terapia. Es treballa com pensem, sentim i actuem i es complementa amb altres tècniques Naturals.

 

Et podem ajudar a donar suport i ajuda a diferents tipus de problemes que afectin la salut física i/o psíquica, com:

 

- Estrès

 

- Augmentar l'autoestima

 

- Educació amb els fills

 

- Suport en la resolució de conflictes (educatius, relacionals, laborals, etc) i ajudar-te a prendre decisions

 

- Creixement personal, millora de la qualitat de vida i l'estat d'ànim

 

Cada opció terapèutica és pot dur a terme de manera independent i/o esporàdica o formant part d'un mateix procés. En aquest es poden combinar sessions diferents segons necessitats i demandes individuals. També gràcies a ser serveis portats per una mateixa terapeuta, és possible incloure diferents tècniques, si s'escau, en una mateixa sessió.L'objectiu és treballar el problema que es porta a consulta des de diferents enfocs i des de la seva arrel o causa actual de manera que s'aconsegueix fer-li front de manera òptima, segura i amb més rapidesa. És una manera de treballar on realment es tracta la persona com un tot, tenint en compte les seves diferents dimensions: física, energètica i orgànica.

 

 

psicologia ijsalut banyoles

IJSALUT Psicologia Banyoles Psicoterapia

Tags: psicologia,, psicologa, por, ansietat, trastorn, , indira, herreros

ImprimirCorreo electrónico